Kategorie: Bez kategorii,Pytania i Odpowiedzi — B.K.

Bożena KuczyńskaDziś parę słów na temat uprawnień, jakie są potrzebne do praktykowania akupunktury Su Dżok.
 
Otóż w ustawie o zawodzie lekarza i dentysty czytamy m.in. (art.2 ust.1):

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu
i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Osoby prowadzące działalność w zakresie akupunktury Su Dżok nie wykonują świadczeń, o których mowa w powyższym przepisie, ponieważ akupunktura Su Dżok służy do przywracania i utrzymywania energetycznej równowagi w organizmie.

Ponadto Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) wyraźnie odróżnia wykonywanie praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej od działalności paramedycznej oznaczonej oddzielnym kodem PKD 86.90.D.

Z opisu działalności paramedycznej (PKD 86.90.D) wynika, że:
działalność w zakresie akupunktury jest (tak jak np. akupresura) działalnością paramedyczną,
– może być wykonywana w domu pacjenta i w gabinetach prywatnych,
– może być wykonywana również w obiektach zapewniających zakwaterowanie (innych niż szpitale)

Do działalności w zakresie akupunktury Su Dżok mają zatem zastosowanie jedynie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według tej ustawy (art.6 ust.1) podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego
na równych prawach.

Kurs Su Dżok, na którego zapisy rozpoczniemy niebawem :) da Ci zatem nie wykształcenie formalne, ale coś znacznie cenniejszego: WIEDZĘ, dzięki której będziesz osiągać niesamowite rezultaty.

Komentarze (0) »

Brak komentarzy

RSS komentarzy do wpisu.

Zostaw komentarz

Dozwolone znaczniki XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>