Emocje a Tradycyjna Medycyna Chińska

Kategorie: Artykuły — H.S.

Hanna Senczuk Pracując metodą  Su Dżok, która w dużym stopniu bazuje na medycynie chińskiej, znajdziesz wśród przyczyn wielu problemów nadmierne emocje.

Mogą one przyczyniać się do powstawania różnych schorzeń
i jednocześnie mogą być wskazówką, że na poziomie energetycznym  konkretny organ niedomaga.

Wynika to z faktu, że emocje są jednym z przejawów  energii podstawowych. Zapewne wiesz, że na określone wydarzenie, np. drobny wypadek drogowy, różne osoby zareagują w odmienny sposób.

Na przykład możesz się spotkać z atakiem furii, zbagatelizowaniem wydarzenia, troską o siebie i  innych uczestników wypadku, skrupulatnym zanotowaniem świadków  oraz wszelkich okoliczności  zdarzenia lub omdleniem. W rutynowym wykonywaniu codziennych czynności mniej uważnym osobom czasem umyka ten indywidualny sposób zachowań emocjonalnych. 

Podstawowe energie tworzące narządy główne przejawiają się także na planie emocjonalnym.

 

Spójrzmy na to pod kątem Pięciu Pierwszych Elementów, które dla mędrców wschodu było podstawą wszelkich rozważań.

Prawo Pieciu Elementow

Pierwszy Element Drzewo tworzony jest przez energię wiatru.
W ciele tworzy wątrobę i woreczek żółciowy. Na poziomie emocjonalnym jest to gniew. Czyli mając do czynienia z człowiekiem wiecznie poirytowanym lub skłonnym do wybuchów gniewu przy każdej okazji możesz domniemywać, że narządy tworzone przez energie wiatru są w nie najlepszej formie.

Energia wiatru
to energia swobody, niezależności, spontaniczności, ruchu, kreatywności. Gdy tych cech jest zbyt mało w codziennym życiu – rodzi się gniew, frustracja. Dostrzegając jej nadmiar w sobie można się wybrać na daleką wyprawę w góry, pójść na tańce, napisać wiersz lub przekopać grządkę w ogródku.

Pierwszy Element – Ogień tworzony jest przez energię ciepła.
W ciele tworzy serce i jelito cienkie. Na poziomie emocjonalnym jest to radość. Nadmierna emocjonalność, egzaltacja, rozgorączkowanie wskazują na zakłócenia w tym kręgu.

Energia ciepła to energia miłości, radości, współuczestniczenia
w fenomenie zwanym życiem.  Nadmierna radość osłabia serce, jednak znacznie częstszym zjawiskiem są serca pozbawione radości, miłości, zadowolenia z życia.

Ten element jest elementem kontrolującym pozostałe elementy. Poprzez serce i z serca można leczyć wszystkie pozostałe narządy.

W praktyce – sięgaj częściej do ideałów, do tego co piękne, święte, doskonałe, przesiąknięte miłością i tam szukając inspiracji lecz stare urazy emocjonalne, które raniły serce. Szukaj piękna w sobie,w innych ludziach, w naturze.

Pierwszy Element – Ziemia tworzony jest przez energię wilgoci.
W ciele tworzy śledzionę, trzustkę i żołądek. Na poziomie emocjonalnym jest to trwoga. Koncentracja na problemach, roztargnienie, niepewność, nadmierne filozofowanie, rozleniwienie wskazują na stagnację w elemencie ziemi.

Narządy tworzone przez energię wilgoci odpowiadają za trawienie pokarmów, a więc zrównoważona dieta, z odpowiednią ilością naturalnych stworzonych przez naturę pokarmów to najlepszy sposób na przywrócenie w nich harmonii.

W filozofii chińskiej element ziemi uznawany jest za element środka.

Stąd podpowiedź, aby  harmonizować swoje ciało i życie poprzez unikanie skrajności. Wszelkie rygorystyczne nakazy i zakazy wywołują niepewność i utrudniają ześrodkowanie.

Pierwszy Element – Metal tworzony jest przez energię suchości.
W ciele tworzy płuca i jelito grube. Na poziomie emocjonalnym jest
to smutek.

Energia suchości to energia zagęszczania, zaciskania, tworzenia granic, odpowiedzialna jest także za system immunologiczny.

Odpowiednio ustawione granice są nam potrzebne, aby móc zachować autonomię, jednak gdy granice są zbyt wyraźne, zaczynają się problemy z dostosowaniem się do środowiska, tracimy z nim kontakt.

Smutek, depresja, poczucie bycia niezrozumianym i osamotnionym
to sygnały, że w narządach tworzonych przez energię suchości źle się dzieje.

Wskazania: głębokie oddychanie, masaż, ruch na świeżym powietrzu, bliski kontakt
z innymi ludźmi.

Pierwszy Element – Woda tworzony jest przez energię zimna.
W ciele tworzy nerki i pęcherz moczowy. Na poziomie emocjonalnym jest to strach. Nerki przechowują energię urodzeniową, która jest wykorzystywana przez całe życie.

Energia zimna to ostatnia energia w cyklu, najbardziej skoncentrowana, co przejawia się tworzeniem najtrwalszych struktur w ciele człowieka.

Styl życia jaki obecnie prowadzimy – nadmiar aktywności kosztem czasu na wypoczynek, używki, dodatki chemiczne do żywności, stres – sprawia, że narasta strach przed przemijaniem, śmiercią.

Gdy dostrzeżesz problemy związane z nadmiarem energii zimna, ogranicz ilość spożywanej soli i pożywienia wychładzającego organizm (typu mrożonki, cytrusy, jogurty, itp.) Nie polecaj również  oglądania horrorów i filmów grozy.

Wędrówki na świeżym powietrzu zawsze aktywizują energię rewitalizując i odmładzając organizm.

Komentarze (0) »

Brak komentarzy

RSS komentarzy do wpisu.

Zostaw komentarz

Dozwolone znaczniki XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>