Systemy odpowiadające w Akupunkturze Su Dżok – to dla mnie proste, cz. 1

Kategorie: Artykuły,Bez kategorii — H.S.

Hanna Seńczuk Czy dostrzegasz na swej dłoni przejawy fundamentalnych sił Homo i Hetero? Czy wiesz, że skuteczność oddziaływania w minisystemie Su Dżok jest większa niż w systemie „owada”?

Dłoń jawi się jako punkt początkowy dla zrozumienia innych systemów odpowiadających, obecnych w ciele człowieka. Ponieważ nasz Wszechświat i my razem z nim odzwierciedlamy działanie fundamentalnych sił – Hetero i Homo, to siły te dostrzeżemy także
w systemach odpowiadających.

Z jednej strony siła Homo dąży do zachowania podobieństwa
i wzajemnego związku podobnych struktur w trakcie formowania systemów odpowiadających. Z drugiej strony siła Hetero zabezpiecza ich rozprzestrzenienie i różnorodność.

Gdy nauczysz się standardowej formy przejawiania się podobieństw, możesz potem łatwiej poradzić sobie z innymi bardziej złożonymi przejawami podobieństwa.

Systemy odpowiadające dłoni pozwalają zrozumieć zasady powstawania różnych typów systemów odpowiadających.

Strukturalno-funkcjonalne elementy Homo systemu ciała posiadają organizację wielopoziomową (http://www.sujok.pl/emocje-w-teorii-trojpoczatku/#more-2229). Można to dokładnie zaobserwować na przykładzie systemu odpowiadającego ciału na dłoniach.

Oprócz standardowego systemu odpowiadającego, w którym ciało projektuje się na całej dłoni, istnieje system „owada”, w którym projekcja całego ciała następuje na każdym z palców dłoni (http://www.sujok.pl/rozmieszczenie-obszarow-odpowiadajacych-w-systemie-owada/#more-3149) oraz mini system, w którym projekcja całego ciała znajduje się na dystalnych paliczkach każdego
z palców (http://www.sujok.pl/minisystemy-w-metodzie-su-dzok/#more-704). Poza tymi systemami na dłoni, istnieją trzypoziomowe systemy odpowiadające ciału na całych kończynach.

W wielopoziomowej strukturze systemów odpowiadających istnieje prawo: im mniejszy system oraz im bardziej dystalne położenie w ciele zajmuje, tym większe możliwości i większa efektywność jego stymulacji. Prawo o skutecznym oddziaływaniu na dystalne części ciała od wieków znane i wykorzystywane jest w akupunkturze –  najsilniej i najbardziej wszechstronnie działające punkty akupunkturowe znajdują się poniżej łokcia, poniżej kolana oraz na głowie (http://www.sujok.pl/rozne-poziomy-oddzialywania-w-terapii-su-dzoku/#more-2370). Staje się to oczywiste, gdy dostrzeżemy,
że te właśnie miejsca są przesiąknięte właściwościami siły Hetero.

Liczne nawarstwienie różnych systemów odpowiadających pozwala zrozumieć, dlaczego w jednym i tym samym punkcie mogą jednocześnie istnieć odpowiedniki różnych obszarów ciała. cdn.

Komentarze (0) »

Brak komentarzy

RSS komentarzy do wpisu.

Zostaw komentarz

Dozwolone znaczniki XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>