Zastosowanie aplikatorów zewnętrznych w akupunkturze Su Dżok, cd.

Kategorie: Artykuły,Bez kategorii — A.G.

Agnieszka Żaba W akupunkturze Su Dżok zastosowanie 
znajdują również gwiazdki magnetyczne. 
Dzięki podwójnemu oddziaływaniu (stymulacja mechaniczna
i wpływ pola magnetycznego) charakteryzują się one wysoką
efektywnością (http://www.sujok.pl/sklep//Gwiazdki_
magnetyczne-4.html
).

 

Zasady działania i aplikowania gwiazdek magnetycznych
są takie same, jak w przypadku magnesów okrągłych (http://www.sujok.pl/sklep//Magnesy_okragle-5.html).
Nie zaleca się ich stosowania w terapii osób o wysokiej
wrażliwości na pole magnetyczne,jak również u osób
z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Przed zastosowaniem gwiazdki magnetycznej w punkcie
leczniczym należy przeprowadzić dokładną diagnostykę
aplikacyjną. Polega ona na obserwowaniu zmian zachodzących
w organizmie pacjenta w ciągu pierwszych dwudziestu minut
po umieszczeniu stymulatora.

Jeśli w tym czasie nastąpi polepszenie samopoczucia oznacza to,
że gwiazdka magnetyczna została użyta prawidłowo. W przypadku
pogorszenia – zaleca się użycie gwiazdki o przeciwnym biegunie.
Natomiast brak jakichkolwiek objawów ze strony organizmu
wskazuje na to, iż do stymulacji należy wybrać inny punkt
odpowiadający. Gwiazdkę należy zdjąć w chwili maksymalnego
polepszenia się samopoczucia lub w momencie jego pogorszenia.

su-dzok-dla-rys-41  

Gwiazdka połączona z biegunem południowym magnesu (pomalowana u góry na kolor żółty) oddziałuje w sposób
hamujący na punkt leczniczy. I odwrotnie – gwiazdka
przymocowana do północnego bieguna magnesu (koloru
białego) oddziałuje w sposób pobudzający.

Ilość zabiegów i czas aplikacji gwiazdki magnetycznej (od kilku
do kilkunastu godzin) zależy od indywidualnej reakcji i wrażliwości osoby poddanej terapii.
Nie zaleca się umieszczania gwiazdek magnetycznych w godzinach nocnych gdyż podczas snu niemożliwe jest kontrolowanie zmian zachodzących w organizmie.

 

Komentarze (0) »

Brak komentarzy

RSS komentarzy do wpisu.

Zostaw komentarz

Dozwolone znaczniki XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>